Endüstriyel IOT (IIOT)

Endüstriyel IoT (IIoT) kavramına girmeden önce IOT gelişimine bakmalıyız. Nesnelerin interneti terimini ilk defa kullanan kişi Ashton, (2002) olmuştur. Fabrikalarda özellikle üretim alanlarında RFID etiketi taşıyan çok fazla miktardaki malzemeler süreç yönetiminde çok büyük kolaylık sağlarlar. RFID okuyucularla otomatik olarak alınan bilgiler veri ağı ortamında saklanırken başka bir akıllı sistemi harekete geçirecek farklı bir süreci başlatabilir. Süreçler arasındaki ilişkiler Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sisteminde yeni sipariş emirleri, cihaz durumu, üretim hattındaki gecikmeler gibi güncellenmiş bilgilere ışık tutar. Algılayıcı cihaz donanımı içinde bulunan mikro kontrol yongaları ve gömülü yazılımlar giderek daha çok fonksiyonun daha güvenilir olarak yerine getirilebilmesini sağlamaktadır IoT’de kullanılan akıllı algılayıcı cihazlar kendilerini tanıtma, ağ kurabilme ve topladıkları bilgileri depolama ve analiz yeteneğine sahip genel kullanıma açık bulut servislerine aktarma yeteneğine sahiptirler Kullanıcıların bu servislere ulaşımı ve istedikleri analiz sonuçlarını alabilmeleri kolay kullanımlı web servisleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. IoT konusundaki hızlı gelişmeler üretim kalitesi ve verimliliğini artırmaya çalışan şirketlerin ilgisini çekmiştir Üretimde kablolu ağlar üzerinden haberleşen algılayıcı birimler, programlanabilir sayısal kontrol cihazları (PLC) ve gömülü sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemler bir kontrol merkezinden SCADA (Supervisory Control and Data Acquisation) veya DCS (Distributed Control Systems) sistemleri ile kontrol edilirler ve büyük ölçüde yerel ağ sistemlerinden veya internetten bağımsızdırlar.

Endüstrİyel IoT ( IIoT ) AVANTAJLARI

IoT yeteneğine sahip akıllı üretim makinaları ağ üzerinden birbirleri ile otomatik iletişim kurarak üretimi kontrol eder ve operatör katkısını en az düzeye indirir, 
Mekanik ve elektriksel arızalar önceden tahmin edilerek arıza nedeniyle duruş süreleri azaltılabilir, 
Fabrikanın üretimi için ham madde eksikliği hızla tespit edilerek giderilir, 
Fabrika yöneticileri üretim ve arızalarla ilgili bilgileri dünyanın herhangi bir yerinden gerçek zamanlı olarak alabilir, 
Bu bilgiler dağıtım kanalları ve müşteriler ile paylaşılabilir.

Endüstrİyel IoT Mİmarİsİ

Sanayi Devrimi olarak isimlendirilen, farklı alanlardaki bilimsel buluşlara dayalı teknolojik ilerlemeler, 18.inci yüzyıldan günümüze endüstriyel faaliyetleri ve özellikle de üretime yönelik uygulamaları büyük oranda arttıran üç önemli aşamadan geçmiştir. Buhar gücünün kullanıldığı mekanik üretim sistemleri ile başlayan süreç, 20.nci yüzyıl başlarından itibaren elektrik gücünün yardımıyla yerini seri üretime bırakmış, 1970’lerde başlayan sayısal devrim, elektronik sistemler ve Bilgi Teknolojileri ile üretim tamamen otomatik hale gelmiştir. Hızla yaygınlaşan endüstriyel otomasyon, internet teknolojisi ile birleşerek Endüstri 4.0 ya da 4.Sanayi Devrimi adı verilen akıllı üretim çağına doğru yol almaktadır. IoT ve endüstriyel otomasyon sistemlerinin bütünleşik uygulaması IIoT (Industrial Internet of Things) olarak adlandırılmaktadır .

Üretİme özel IIoT

Üretim kısmında ise “Siber-Fiziksel Sistemler (CPS)” insanlar ve üretim araçları arasındaki bağlantıyı sağlar. CPS insanlarla HMI (Human Machine Interface) üzerinden bağlantı kurar. İşlerin büyük kısmını otomatik olarak yapar. Bu sistemde IoT ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve fabrika içi-dışı insanlarla gerçek zamanlı olarak beraber çalışabileceklerdir. SCADA veya DCS sistemleri üretimin fabrika içinden gözlenmesi ve kontrolü işlemini gerçekleştirirler. Daha sonra üretim sistemi otomasyonundan gelen büyük veri ilk olarak internet erişimi ile hizmet alınan bir bulut servisine işlenmek, saklanmak ve analiz edilmek üzere gönderilir.

Fabrİka / Tesİsİnİzİ Endüstrİyel IOT Sİstemİne geçİrmek İçİn Bİzİ Arayınız


 MÜŞTERİ HİZMETLERİ 
0( 222 ) 221 10 10

ENDÜSTRİYEL IOT

IOT'un endüstriyel otomasyonda uygulanmasıdır. Gelişmiş otomasyonla birlikte, süreçler, kaynak kullanımını, personel performansı, sistem ve ekipmanın bakımı ve durma süreleri raporlanır

IOT TEKNOLOJİLERİ

IOT, sensörler, cihazlar, ağ geçitleri, bulut platformları ve yazılım uygulamalarının toplamından, geniş kapsamlı yeni teknolojiler ile firmanıza uygun en iyi IOT Çözümünü sunuyoruz

SENSÖRLER VE CİHAZLAR

Sensörler veya Aygıtlar, “nesnelerin interneti” için çok önemli yer teşkil eder. Donanımları izleme süreçler hakkında ölçüm yapıp veri toplayan başlıca cihazlardır.

GELECEK IOT'da

2020 yılında 50 Milyar Cihazın Birbirine bağlanacağı düşünülmektedir.

img